KIM JESTEŚMY

KIM JESTEŚMY

W 1989 roku Maria Fołtyn powołała do życia Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki, którego głównym celem było powołanie do życia międzynarodowego konkursu wokalnego i tym samym promowanie muzyki Stanisława Moniuszki w świecie.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MUZYKI MONIUSZKI

Prezesi:​​
Maria Fołtyn [1989 – 2012]
Tadeusz Deszkiewicz  (2013-2017)
Jolanta Rostworowska (2017-2022)

Jolanta Pszczółkowska-Pawlik od 2023

DANE KONTAKTOWE

Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki
Plac Teatralny 1
00-950 Warszawa
e-mail: Moniuszko.TMMM@gmail.com

8 + 11 =