Goście programu "Halo Polonia"

4 stycznia 2019 r. w studio programu Halo Polonia gościły – Jolanta Rostworowska, Prezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszko  i  Jolanta Pszczółkowska-Pawlik.