3 lutego 2019 r. w Kościele Środowisk Twórczych, Plac Teatralny 18 odbył się koncert In memoriam Maria Fołtyn – koncert muzyki Stanisława Moniuszki.