Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki wspólnie z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym im. Stanisława Moniuszki zorganizowali w dniu 4 czerwca br. w Bazylice św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu uroczystą mszę św. na okoliczność 147. rocznicy śmierci kompozytora. Liturgiczną oprawę muzyczną kreowała Polska Opera Królewska w postaci Mszy Es-dur Stanisława Moniuszki.