Poczta Polska na wniosek TMMM uświetniła 200 lecie urodzin Stanisława Moniuszki wydaniem znaczka kolekcjonerskiego.