W związku z dwusetną rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki – ojca polskiej opery narodowej,przychylając się do wystąpienie Towarzystwa MMM do Sejmu, Senat RP uchwałą z dnia 19 grudnia 2018 r. ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

W jednogłośnie przyjętej uchwale napisano m.in. „Ogłoszenie roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki nie tylko pozwoli przybliżyć życie i bogatą twórczość wybitnego kompozytora, ale także zwróci uwagę Polaków na postawy patriotyczne wśród artystów oraz potrzebę tworzenia sztuki czerpiącej inspiracje z polskiej kultury”.