23 lutego 2020 odbyła się prezentacja książki Adama Czopka i Juliusza Multarzyńskiego w gmachu Akademii Muzycznej w Warszawie „Maria Fołtyn Życie z Moniuszką” http://www.maestro.net.pl/index.php/9029-popoludnie-z-maria-foltyn