W dniach 11 – 18 września br. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, odbywać się będzie II Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki, organizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Założeniem programowym Konkursu jest popularyzacja bogatego dorobku polskich kompozytorów w dziedzinie muzyki kameralnej.
Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki, mając podobne cele w odniesieniu do postaci i dorobku twórczego swojego Patrona, ufundowało Nagrodę Specjalną w wys.3.000 zł. za wykonanie utworu Stanisława Moniuszki na w/w Konkursie.