Towarzystwo Miłośników muzyki Moniuszki postanowiło uczcić 150.rocznicę śmierci swojego Patrona w postaci projektu „150-lecie śmierci Stanisława Moniuszki w Towarzystwie Miłośników Muzyki Moniuszki”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Projekt Towarzystwa został zaplanowany w dwóch odsłonach, w postaci uroczystego, kameralnego koncertu w Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 4 czerwca 2022, a więc dokładnie w rocznicę śmierci kompozytora, oraz symfonicznego koncertu w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie im. Witolda Lutosławskiego, w dniu 13 listopada 2022r.

U podłoża koncepcji projektu, leżała próba swoistej konfrontacji  tradycyjnej formy przekazu przebogatej XIX-wiecznej, spuścizny muzycznej kompozytora, z wpleceniem postaci Stanisława Moniuszki do świata współczesnych wyobrażeń muzycznych dzisiejszej generacji kompozytorów. Dlatego też w ramach projektu znalazły się dwa diametralnie różne wydarzenia. Koncert w Zamku Królewskim w Warszawie ukazujący wspaniałe karty tradycyjnego XIX-wiecznego muzykowania, oraz koncert symfoniczny, na którym zamówiona przez Towarzystwo kompozycja w hołdzie dla Stanisława Moniuszki na 150-lecie Jego śmierci i umiejscowiona obok utworów należących do tradycyjnego repertuaru, miała przemówić do słuchacza współczesnymi idiomami dźwiękowymi.

Tak więc w programie Koncertu w Zamku Królewskim znalazły się prawie nieznane utwory fortepianowe Stanisława Moniuszki, rzadko wykonywany I kwartet smyczkowy d-moll grany na historycznych instrumentach, a dla przeciwwagi znane arcydzieła z  twórczości wokalnej  kompozytora. Do udziału w koncercie zaprosiliśmy laureata nagrody Towarzystwa na ubiegłorocznym Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. St. Moniuszki w Rzeszowie, młodego pianistę z Ukrainy Ivana Shemczuka,  Equilibrium String Quartet założony przez młodych, utalentowanych wykonawców, oraz dwójkę znakomitych artystów, Rafała Bartmińskiego i Emiliana Madeya, których występ zwieńczył wydarzenie.

Mimo powyższej zapowiedzi Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki zainaugurowało wydarzenia rocznicowe uroczystą Mszą św. o godz. 13.00 w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie w intencji swojego Patrona, którą z wielkim pietyzmem celebrował proboszcz parafii, ksiądz Bartosz Pikul. W swojej wzruszającej homilii mówił o niezwykłej, mistycznej niemal harmonii wypełniającej muzykę i osobiste życie kompozytora, harmonii zrodzonej z jego głębokiej wiary, czemu dał najwspanialszy wyraz w swojej sakralnej twórczości. Bazylika św. Krzyża – jak powiedział ksiądz proboszcz – jest nierozerwalnie związana z osobą Stanisława Moniuszki, miejscem Jego codziennej, porannej modlitwy, miejscem uroczystości żałobnych po śmierci kompozytora, miejscem w którym cała Warszawa opłakiwała nagłe odejście swojego umiłowanego barda. Oprawę muzyczną tego wzniosłego nabożeństwa przygotował prof. Michał Dąbrowski, organista Bazyliki, a śpiewem uświetniła Alicja Bieńkowska, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fr. Chopina w Warszawie.

Oficjalnym jednak wydarzeniem rocznicowym Towarzystwa był koncert w Zamku Królewskim w Warszawie.

Uroczysty koncert w tym królewskim wnętrzu stanowił nawiązanie Towarzystwa do tradycji upamiętniania znamiennych wydarzeń w życiu Stanisława Moniuszki, co miała zwyczaj inicjować śp. Maria Fołtyn. W momencie, kiedy schorowana Maria Fołtyn przekazywała powoli pałeczkę dyrygencką Towarzystwu Miłośników Muzyki Moniuszki, pierwszym projektem TMMM był koncert w tej samej balowej Sali Zamku Królewskiego, zorganizowany w 2012 roku na 140-cie śmierci Stanisława Moniuszki. Prezes Jolanta Rostworowska wspomina to wydarzenie we wstępie do książeczki programowej koncertu.

Towarzystwo w znacznej mierze zawdzięcza realizację koncertu Urzędowi Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, który stał się współorganizatorem wydarzenia o niezaprzeczalnym wkładzie i pomocy, za co Towarzystwo wyraża w tym momencie ogromną wdzięczność.

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Pan Aleksander Ferenc, uświetnił koncert swoją obecnością wypowiadając się w ciepłych słowach o Stanisławie Moniuszce przed rozpoczęciem koncertu, a sam koncert, ze zwykłą swadą i zaangażowaniem prowadził Tadeusz Deszkiewicz, były prezes TMMM.

4 czerwca miały również miejsce różne rocznicowe wydarzenia i koncerty, w których Towarzystwo w mniejszym lub większym stopniu uczestniczyło. Na początku należy wymienić koncert pieśni i arii Stanisława Moniuszki zorganizowany przez Urząd Dzielnicy Śródmieście w Bazylice Św. Krzyża, bezpośrednio po Mszy św. zamówionej przez TMMM. Wprawdzie Towarzystwo nie uczestniczyło bezpośrednio w organizowaniu przedsięwzięcia, ale na prośbę Urzędu podjęło się opracowania programu koncertu, powierzając dzieło w ręce sekretarza Towarzystwa Anny Kutkowskiej-Kazimierczak, świetnej śpiewaczki o pseudonimie artystycznym Anna Kass, która zaprosiła znakomitych wykonawców.

Kolejnym wydarzeniem, któremu patronowało Towarzystwo, był pomysłowy i cenny tak dla artystycznych jak i edukacyjnych walorów, „Maraton Moniuszkowski” w Karczewie koło Otwocka. Zainicjowany i z ogromnym rozmachem poprowadzony przez członka naszego stowarzyszenia dr Ewelinę Sielską-Badurek, która będąc śpiewaczką, brała żywy udział w całym przedsięwzięciu. Maraton został gorąco przyjęty i oklaskiwany przez miejscową i okoliczną społeczność.

Dla odmiany w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Popularno-Naukowa i Artystyczna zorganizowana przez prof. Jolantę Pszczółkowską-Pawlik, skarbnika TMMM, która w imieniu założonej przez siebie Fundacji realizowała to ważne wydarzenia. Prof. Pszczółkowska-Pawlik przewodniczyła obradom z udziałem wybitnych muzykologów, wykonawców oraz przedstawicieli środowiska muzycznego.

Równie cennym, moniuszkowskim przedsięwzięciem organizowanym pod Patronatem Towarzystwa, był Powiatowy Konkurs Multimedialny „Zaszalej z Moniuszką. Moniuszko w toku”, którego pomysłodawczyni p. Monika Jazownik jest członkiem naszego stowarzyszenia i po raz trzeci organizuje to godne pochwały, nietuzinkowe wydarzenie. Finał Konkursu w dniu 22 czerwca 2022r miał miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów” im. C.K. Norwida przy ul. Stawki w Warszawie.