Znaczek na 200-lecie urodzin S. Moniuszko

Znaczek na 200lecie urodzin S. Moniuszko Zarząd TMMM wystosował pismo do Prezesa i Zarządu Poczty Polskiej w sprawie wydania znaczka na 200-lecie urodzin kompozytora. Poczta Polska zaakceptowała naszą propozycję. 5 maja 2019 roku, w dniu...

Statuetka

Statuetka Jubileuszowy, X Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki sprawił, że odżyła sprawa statuetki kompozytora, jako nagrody Towarzystwa. Jej autorem był nieżyjący już znakomity rzeźbiarz, śp. Marian Konieczny. Na podstawie...

Goście programu „Halo Polonia”

Goście programu "Halo Polonia" 4 stycznia 2019 r. w studio programu Halo Polonia gościły – Jolanta Rostworowska, Prezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszko  i  Jolanta...