Towarzystwo Miłośników muzyki Moniuszki postanowiło uczcić 150.rocznicę śmierci swojego Patrona w postaci projektu „150-lecie śmierci Stanisława Moniuszki w Towarzystwie Miłośników Muzyki Moniuszki”, który otrzymał dofinansowanie ze środków...