Statuetka

Jubileuszowy, X Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki sprawił, że odżyła sprawa statuetki kompozytora, jako nagrody Towarzystwa. Jej autorem był nieżyjący już znakomity rzeźbiarz, śp. Marian Konieczny. Na podstawie zachowanej formy gipsowej syn autora, Paweł Konieczny, również rzeźbiarz, odtworzył dzieło ojca. Na postumencie statuetki został wygrawerowany napis: Nagroda Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki 2019. Ta formuła została odtąd przyjęta za obowiązującą, ze zmienną każdorazowo datą. Statuetkę w nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki otrzymał laureat III nagrody na X Konkursie, znakomity tenor z Chin, Long Long. Jego wzruszająca interpretacja arii Stefana ze „Strasznego Dworu” , śpiewana nieskazitelnie po polsku, pozostała na trwałe w pamięci słuchaczy. Nie mniej wzruszające były słowa artysty, który w momencie wręczania statuetki powiedział do prezes stowarzyszenia, że „ta nagroda jest cenniejsza dla niego od pieniężnej.”