Wydarzenia i inicjatywy

Ostatnie pożegnanie – śp. Józef Kański

Dnia 19 sierpnia 2023 roku odszedł od nas w wieku 95 lat wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki – śp. p.Józef Kański, krytyk muzyczny, pianista i wszechstronny erudyta. Urodził się 21 października 1928 roku w Warszawie w rodzinie o tradycjach szlacheckich. Studiował zarówno fortepian w warszawskiej Wyższej Szkole Muzycznej, jak i muzykologię, oraz filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Interesowały go niemal wszystkie aspekty życia muzycznego, ale jego największymi pasjami miały się stać pianistyka i opera. W obu tych dziedzinach stał się niekwestionowanym autorytetem. Szczególne miejsce w jego działalności publicystycznej zajmowało wykonawstwo muzyki Fryderyka Chopina, czego owocem jest historyczny katalog chopinowskich nagrań płytowych, którego jest autorem.
Od roku 1953 przez 27 lat prowadził w Polskim Radiu redakcję muzyki operowej. Najważniejszym owocem fascynacji sztuką wokalną stały się dwa wydawnictwa: Mistrzowie sceny operowej, oraz Przewodnik operowy.
Józef Kański był też jednym z najwybitniejszych krytyków muzycznych, publikujących przez wiele lat swoje teksty i recenzje na łamach czasopisma Ruch muzyczny. Niestrudzony orędownik twórczości Stanisława Moniuszki. Aktywnie współuczestniczył w powstawaniu czołowych polskich festiwali muzycznych.
Jego odejście stanowi niepowetowaną stratę dla polskiej kultury. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 31.08.2023 (czwartek) o godz. 14.15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Powązki Wojskowe, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu.
Najbliższej Rodzinie – żonie i córce w imieniu wszystkich członków Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki – składam wyrazy najgłębszego współczucia

prezes TMMM – dr hab. Jolanta Pszczółkowska-Pawlik

Msza święta w intencji S. Moniuszki – 5.05 godz.17

Z okazji urodzin Stanisława Moniuszki Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki zamówiło Mszę świętą w jego intencji  w dniu 5 maja (piątek) o godz. 17 w kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie przy  Placu Teatralnym.
W czasie mszy zaśpiewają członkowie TMMM – Małgorzata Kneć – Ajdukiewicz, Michał Skiepko, Ryszard Cieśla i Anna Kutkowska-Kass z towarzyszeniem Emanuela Bączkowskiego – organy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków TMMM oraz przyjaciół TMMM i muzyki Stanisława Moniuszki

Ostatnie pożegnanie śp. Jarosława Bręka

Nieoczekiwane odejście śp. Jarosława Bręka w dniu 11 kwietnia 2023 pogrążyło Towarzystwo Miłośników Muzyk i Moniuszki w ogromnym smutku. Z wielkim żalem żegnamy Wielkiego Artystę i Przyjaciela Towarzystwa, który w historii naszego stowarzyszenia zapisał się niezrównanym wykonawstwem dzieł Stanisława Moniuszki, pozostawiając w pamięci nas wszystkich głęboko wzruszający, trwały ślad swojego wielkiego talentu. Niestety nie zaśpiewasz nam już więcej i w tym przeogromnym żalu żegnamy Ciebie, niezapomniany Przyjacielu,

w imieniu Zarządu i członków Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki

Jolanta Pszczółkowska-Pawlik – Prezes TMMM