Nieoczekiwane odejście śp. Jarosława Bręka w dniu 11 kwietnia 2023 pogrążyło Towarzystwo Miłośników Muzyk i Moniuszki w ogromnym smutku. Z wielkim żalem żegnamy Wielkiego Artystę i Przyjaciela Towarzystwa, który w historii naszego stowarzyszenia zapisał się niezrównanym wykonawstwem dzieł Stanisława Moniuszki, pozostawiając w pamięci nas wszystkich głęboko wzruszający, trwały ślad swojego wielkiego talentu. Niestety nie zaśpiewasz nam już więcej i w tym przeogromnym żalu żegnamy Ciebie, niezapomniany Przyjacielu,

w imieniu Zarządu i członków Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki

Jolanta Pszczółkowska-Pawlik – Prezes TMMM