Dnia 19 sierpnia 2023 roku odszedł od nas w wieku 95 lat wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki – śp. p.Józef Kański, krytyk muzyczny, pianista i wszechstronny erudyta. Urodził się 21 października 1928 roku w Warszawie w rodzinie o tradycjach szlacheckich. Studiował zarówno fortepian w warszawskiej Wyższej Szkole Muzycznej, jak i muzykologię, oraz filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Interesowały go niemal wszystkie aspekty życia muzycznego, ale jego największymi pasjami miały się stać pianistyka i opera. W obu tych dziedzinach stał się niekwestionowanym autorytetem. Szczególne miejsce w jego działalności publicystycznej zajmowało wykonawstwo muzyki Fryderyka Chopina, czego owocem jest historyczny katalog chopinowskich nagrań płytowych, którego jest autorem.
Od roku 1953 przez 27 lat prowadził w Polskim Radiu redakcję muzyki operowej. Najważniejszym owocem fascynacji sztuką wokalną stały się dwa wydawnictwa: Mistrzowie sceny operowej, oraz Przewodnik operowy.
Józef Kański był też jednym z najwybitniejszych krytyków muzycznych, publikujących przez wiele lat swoje teksty i recenzje na łamach czasopisma Ruch muzyczny. Niestrudzony orędownik twórczości Stanisława Moniuszki. Aktywnie współuczestniczył w powstawaniu czołowych polskich festiwali muzycznych.
Jego odejście stanowi niepowetowaną stratę dla polskiej kultury. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 31.08.2023 (czwartek) o godz. 14.15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Powązki Wojskowe, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu.
Najbliższej Rodzinie – żonie i córce w imieniu wszystkich członków Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki – składam wyrazy najgłębszego współczucia

prezes TMMM – dr hab. Jolanta Pszczółkowska-Pawlik