Kościół Środowisk Twórczych Koncert In Memoriam Maria Fołtyn

Z inicjatywy sekretarza stowarzyszenia, Anny Kutkowskiej-Kass, w dniu 3 lutego 2019 roku w kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym, został zorganizowany koncert „Maria Fołtyn In memoriam” z okazji rocznicy przypadających w tym dniu jej imienin. Koncert prowadził Adam Czopek, dziennikarz, pisarz i pasjonat muzyki operowej, który wkrótce miał wydać książkę o Marii Fołtyn. W koncercie wystąpili znakomici śpiewacy, artyści scen operowych w Polsce i zagranicą, którzy niejednokrotnie współpracowali z Marią Fołtyn, a więc Wanda Bargiełowska-Bargeyłło, Monika Chabros, Maria Olkisz, Aleksandra Novina-Chacińska, Ryszard Cieśla, Adam Kruszewski, Ryszard Morka, Michał Skiepko i Mateusz Zajdel. Śpiewała również sekretarz stowarzyszenia, Anna Kutkowska-Kass, uczennica naszej znakomitej maestry. Artystom towarzyszyły na fortepianie: Jolanta Pszczółkowska-Pawlik, Ewa Pelwecka i Małgorzata Piszek.

PROGRAM KONCERTU IN MEMORIAM MARIA FOŁTYN  03.02.2019 r.

ST.MONIUSZKO – aria EWY z II aktu opery HRABINA -„Perche belli labri…”

                                 Libretto opery -Włodzimierz Wolski,

                                 wykonanie – ANNA KUTKOWSKA-KASS, sopran koloraturowy

ST.MONIUSZKO – aria HALKI z II aktu opery HALKA -„Gdyby rannym słonkiem…..”

                                Libretto opery Włodzimierz Wolski

                                wykonanie – ALEKSANDRA CHACIŃSKA, sopran

ST.MONIUSZKO – pieśń O MATKO MOJA ,słowa J. Prusinowski

                                  pieśń CZARNY KRZYŻYK , słowa M. Bielawski

                                  wykonanie – RYSZARD CIEŚLA, baryton

ST.MONIUSZKO – pieśń – ZNASZ LI TEN KRAJ ,słowa A. Mickiewicz w/g Goethego

                                 pieśń – KRAKOWIACZEK , słowa E. Wasilewski

                                 wykonanie – MICHAŁ SKIEPKO , tenor

ST.MONIUSZKO – aria MIECZNIKA z II aktu opery STRASZNY DWÓR – „Kto z mych dziewek serce której…”

                                  Libretto Jan Chęciński

                                  pieśń – KOZAK , słowa J. Czeczot ,

                                  wykonanie – ADAM KRUSZEWSKI , baryton

ST.MONIUSZKO – aria SKOŁUBY z II aktu opery STRASZNY DWÓR , Libretto opery     J. Chęciński

                                 wykonanie – RYSZARD MORKA, bas

ST.MONIUSZKO – aria BRONI z III aktu opery HRABINA , Libretto opery – Włodzimierz Wolski ,

                                  wykonanie – MARIA OLKISZ,  mezzosopran

ST.MONIUSZKO- aria HRABINY z III aktu opery HRABINA , „Zbudzić się …….” Libretto opery – Włodzimierz Wolski,

                                 wykonanie – MONIKA CHABROS, sopran

ST.MONIUSZKO  – PIEŚŃ OBŁĄKANEJ OFELII , słowa W. Schakespeare /Szekspira/, przekład K. Ostrowski

                                 wykonanie –  WANDA BARGIELOWSKA-BARGEYŁŁO,  mezzo – alt